Faktat innostavat kehittymään

15.01.2022
Kari Neilimo
Kari Neilimo

Kaupalla on monta ilmettä ja sitä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Se on kiehtova ja kiinnostava erityisesti kauppayritysten liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi se on lähellä jokaista suomalaista. Käymme keskimäärin kolme kertaa viikossa kaupassa ostamassa tarvitsemiamme tuotteita ja palveluita. Jokaisella suomalaisella on kokemuksia kaupasta - erinomaisia, hyviä, tavallisia ja välillä huonojakin.

Kauppa on kehittyvä elinkeinotoiminnan toimiala Suomessa, se työllistää n. 290 000 ihmistä, suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia. Työllisten lukumäärällä mitattuna kansantalouden suurin toimiala. Kaupan osuus bruttokansantuotteesta on n. 10 % ja kaupan välilliset vaikutukset huomioiden liki 15 %. 

Vuonna 2020 Suomessa toimivien kauppayritysten liikevaihto oli 128 miljardia euroa, josta vähittäiskaupan osuus oli 39 miljardia euroa ja tukkukaupan 70 miljardia euroa. Loppuosa tulee autokaupasta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Suomen valtion budjetti vuonna 2020 oli 57,6 miljardia euroa. Kaupan liikevaihto on siis yli kaksi kertaa valtion budjettia suurempi.

Vähittäiskaupalla oli Suomessa vuoden 2020 lopussa yhteensä 23 518 myymälää ja niissä työskenteli 113 790 ihmistä. Vähittäiskaupan liikevaihto (ilman polttoaineita) oli 38,9 miljardia euroa ja kasvoi 4,0 %. Vähittäiskaupan suurin liiketoiminta-alue on päivittäistavarakauppa, jonka liikevaihto oli vuonna 2020 17,4 miljardia euroa ja sen piirissä työskenteli 42 590 ihmistä yhteensä 3856 myymälässä. Päivittäistavarakauppa kasvoi koronavuonna 2020 edellisestä vuodesta 6 %, siis selvästi nopeammin kuin koko vähittäiskauppa. Ihmiset olivat kotitöissä ja söivät kotona. Toiseksi suurin kaupanala liikevaihdolla mitattuna on tavaratalokauppa 3.4 miljardin liikevaihdolla ja liki saman suuruinen on rautakauppa 3,3 miljardin liikevaihdollaan. 

Kaupanalan suuria liiketoiminnan alueita ovat myös apteekit, kosmetiikka ja hygienia-ala, jonka liikevaihto ylitti kolme miljardia euroa. Kodintekniikkakaupan liikevaihto oli 2,6 miljardia, huonekalu- ja sisustuskaupan 1,6 miljardia, vaate- ja jalkinekaupan 1,4 miljardia sekä Alkon 1,3 miljardia euroa. Urheilukauppa myi tuotteita 1,1 miljardilla eurolla.

Suomessa on nyt 200 vähittäiskaupan ketjua, joista 80 on ulkomaisia. Näiden ketjujen liikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 30,5 miljardia euroa. Vähittäiskauppa on ketjuuntunutta ja myös varsin kansainvälistä. Ketjuuntuminen - siis kaupan liiketoiminnan konseptointi - on modernin kaupan yksi menestystekijä ja huippukaupan ominaispiirre. Ketjukaupoilla on vahva brändi, selkeä tuotevalikoima asiakastarpeista liikkeelle lähtien ja asiakkaisiin toiminta fokusoiden, toimiva myymäläformaatti sekä tehokas hankinta- ja logistiikkatoiminta. 

Tiedolla johtamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa on ketjukauppojen vahvuus. Ketjujen osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli vuonna 2020 yhteensä 78,4 %, mutta niiden osuus myymälöistä oli vain 30 %. Ketjukaupat ovat siis tehokkaita kaupan yksikköjä.

Suomen viisi suurinta ketjua ovat S- ja K-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjut. Kymmenen suurimman ketjukaupan liikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 20,2 miljardia euroa, jolloin niiden osuus koko vähittäiskaupan myynnistä oli 50,6 %. Näiden myymälöiden kokonaismäärä oli 2 784, mikä on 11,5 % myymälöiden kokonaismäärästä. Ketjukauppojen toiminnallinen tehokkuus näkyy myös näistä luvuista.

Niin, ja tiesitkö, että eniten liikevaihtoaan kaupan yrityksistä kasvattivat vuonna 2020 Finnish Design Shop +54,0 %, Netrauta +42.5 % ja Puuilo +40,0%. Euromääräisesti eniten kasvoivat kuitenkin suuret päivittäistavarakaupan ketjut - Prisma +321 miljoonaa euroa, S-market +277 miljonaa euroa, K-Citymarket +224 miljonnaa euroa ja K - Supermarket +184 miljonaa euroa.

Suhteellisesti kannattavin kauppa oli vuonna 2020 Louis Vuitton, jonka liikevoitto-% oli 34,6 %. Myös Unikulma ja Puuilo olivat kaupan kannattavuustilaston kärkijoukossa 26,5 % ja 17,7 % liikevoittosuhteillaan.

Jos olet kiinnostunut kaupasta ja sen faktaluvuista, kuljeskele kotisivuillamme. Olemme keränneet koko vähittäiskaupan alalta mittavan ketju- ja yrityskohtaisen tietopaketin, joka mahdollistaa kaupanalan yritysten tutkimisen ja analysoinnin laaja-laisesti ja syvällisesti. Tunne kaupanala, oma kauppasi ja kilpailijasi! Jos olet kiinnostunut kaupasta tai työskentelet kaupanalalla, löydät tietopaketista vastauksia moniin kauppaa, sen toimintaa ja kehittämistä koskeviin kysymyksiin.

Tietopaketti on pian julkaistavan kirjamme osa. Kirja ilmestyy 25.1.2022 Alma Talentin kustantamana nimellä - "Kaupan huiput - Kun hyvä ei riitä". Tietopaketin voi tilata kotisivujemme kautta. Löydät neljä erilaista Kaupan luvut - tietopakettia ja voit valita tarpeillesi sopivimman version.

Suosittelen lämpimästi! Tieto tuo osaamista ja johtaa parempiin päätöksiin. Suomalaisessa kaupassa on paljon huippuosaamista ja innostunutta tekemistä. Huippuihin perehtyminen innostaa kehittämään omaa toimintaa. Tietoon kannattaa panostaa - osaamisellahan ei tunnetusti ole ylärajaa.